Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/96/2020

(FO) Molnár Tamás (24.03.1988)

Hlboká 4266, 94365 Obid

Spisová značka, typ konania:
31OdK/96/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
24.06.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.04.2020 - Vyhlásený konkurz
24.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Molnár Tamás, Hlboká 4266, 94365 Obid, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie