Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/42/2020

(FO) Gabčová Mária (06.03.1951)

Jánovce 234, 05913 Jánovce

Spisová značka, typ konania:
4OdK/42/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gabčová Mária, 234, 05913 Jánovce, Slovensko
Lehoty:
27.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--