Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/173/2020

(FO) Hašková Božena (10.06.1954)

Štúrova 296/46 , 05921 Svit

Spisová značka, typ konania:
5OdK/173/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hašková Božena, Štúrova 296/46 , 05921 Svit, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--