Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/174/2020

(FO) Čerňa Drahomír (24.07.1964)

Laborecká 1854, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
5OdK/174/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čerňa Drahomír, Laborecká 1854, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
25.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--