Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/186/2020

(FO) Boroš Oto (22.11.1960)

Majerská cesta 3572/84 , 97401 Banská Bystrica - Majer

Spisová značka, typ konania:
4OdK/186/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
28.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.03.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boroš Oto, Majerská cesta 3572/84 , 97401 Banská Bystrica - Majer, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--