Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/102/2020

(FO) Brláš Ondrej, JUDr.

Štefánikova 9 , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/102/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
27.11.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
27.11.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Brláš Ondrej, JUDr., Štefánikova 9 , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie