Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/101/2020

(FO) Lendelová Mariana (15.06.1989)

Topoľčianska 365, 95607 Veľké Ripňany

Spisová značka, typ konania:
28OdK/101/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
18.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.04.2020 - Vyhlásený konkurz
18.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lendelová Mariana, Topoľčianska 365, 95607 Veľké Ripňany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie