Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/101/2020

(FO) Bracho Pavol (29.01.1980)

Šafárikova 4418, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
29OdK/101/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
26.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
26.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bracho Pavol, Šafárikova 4418, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie