Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/99/2020

(FO) Szegény Viliam (04.04.1964)

Obycká 45, 95193 Machulince

Spisová značka, typ konania:
30OdK/99/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szegény Viliam, Obycká 45, 95193 Machulince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie