Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/128/2020

(FO) Kačenga Jozef (13.09.1966)

Havanská 2568, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/128/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kačenga Jozef, Havanská 2568, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie