Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/129/2020

(FO) Dzurenková Jarmila (12.03.1970)

Žakarovce 272 , 05571 Žakarovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/129/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 09.04.2020
Stav konania:
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dzurenková Jarmila, Žakarovce 272 , 05571 Žakarovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie