(FO) Šalaga Matej (13.03.1976)

Kratinova 2353, 03861 Martin

Spisová značka, typ konania:
3K/13/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milena Daubnerová
Správca:
Stav konania:
28.04.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.04.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šalaga Matej, Kratinova 2353, 03861 Martin, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--