Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/50/2020

(FO) Štofej Marek (10.09.1976)

Laborecká 1866, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
4OdK/50/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
18.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štofej Marek, Laborecká 1866, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie