Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/201/2020

(FO) Obselka Dušan (25.09.1950)

Na Rádku 102, 90638 Rohožník

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/201/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
28.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 16 647,01 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie