Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/93/2020

(FO) Profant Peter (02.01.1977)

Pavlovova 1036, 82108 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
32OdK/93/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
06.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie