Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/97/2020

(FO) Pepuchová Blanka, Bc. (19.08.1975)

Bystrická 2479/16 , 90205 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
32OdK/97/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
od 09.06.2020
Stav konania:
09.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie