Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/54/2020

(FO) Bošnáková Oľga (15.09.1962)

Ďumbierska 6871/14 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/54/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
24.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.04.2020 - Vyhlásený konkurz
24.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bošnáková Oľga, Ďumbierska 6871/14 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--