Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/170/2020

(FO) Lacko Jaroslav (03.07.1960)

Májová 300, 05919 Vikartovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/170/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
18.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
18.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lacko Jaroslav, Májová 300, 05919 Vikartovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--