Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/209/2020

(FO) Oláh Róbert (15.07.1988)

Stráž 282, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/209/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
09.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.03.2020 - Vyhlásený konkurz
09.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Róbert, Stráž 282, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--