Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/39/2020

(FO) Kovalčík Alfonz (06.10.1942)

Slovenská Ves 314, 05902 Slovenská Ves

Spisová značka, typ konania:
3OdK/39/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 27.03.2020
Stav konania:
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovalčík Alfonz, 314, 05902 Slovenská Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--