Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/130/2020

(FO) Balog Marián (31.07.1972)

Plechotická 1069, 07801 Sečovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/130/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Marián, Plechotická 1069, 07801 Sečovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie