Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/121/2020

(FO) Rabský Peter (08.06.1983)

Ružová 5789, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/121/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rabský Peter, Ružová 5789, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie