Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/125/2020

(FO) Fedor Jozef (26.04.1984)

Krčava 37, 07251 Krčava

Spisová značka, typ konania:
30OdK/125/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
08.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
08.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fedor Jozef, 37, 07251 Krčava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie