Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/128/2020

(FO) Bandurič Ján (29.09.1974)

Varšavská 2487, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/128/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bandurič Ján, Varšavská 2487, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie