Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/129/2020

(FO) Zajac František (06.06.1986)

Blažice 77, 04416 Blažice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/129/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zajac František, 77, 04416 Blažice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie