Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/131/2020

(FO) Krähenbielová Jitka, Ing. (01.06.1964)

Berlínska 2470/28 , 04013 Košice

Spisová značka, typ konania:
30OdK/131/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
29.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krähenbielová Jitka, Ing., Berlínska 2470/28 , 04013 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie