Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/217/2020

(FO) Ďurčík Radomír (21.07.1977)

Osloboditeľov 2649, 96221 Lieskovec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/217/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ďurčík Radomír, Osloboditeľov 2649, 96221 Lieskovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--