Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/222/2020

(FO) Berky Tibor (28.10.1976)

Cinobaňa 469, 98522 Cinobaňa

Spisová značka, typ konania:
5OdK/222/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
24.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
24.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Tibor, 469, 98522 Cinobaňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--