Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/150/2020

(FO) Hatala Daniel (29.08.1978)

Horská 1308, 95806 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/150/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
13.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.04.2020 - Vyhlásený konkurz
13.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hatala Daniel, Horská 1308, 95806 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie