Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/123/2020

(FO) Jurková Miriam (20.02.1970)

Robotnícka 57/19 , 90501 Senica

Spisová značka, typ konania:
28OdK/123/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
05.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
21.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.05.2020 - Vyhlásený konkurz
05.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Jurková Miriam, Robotnícka 57/19 , 90501 Senica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie