Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/178/2020

(FO) Plešková Gabriela (30.12.1979)

Hriňová 780, 96205 Hriňová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/178/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.04.2020 - Vyhlásený konkurz
30.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Plešková Gabriela, 780, 96205 Hriňová, Slovensko
Lehoty:
20.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
18.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.05.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--