Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/152/2020

(FO) Šagátová Veronika (06.06.1985)

Nitrianske Sučany 446, 97221 Nitrianske Sučany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/152/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
28.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.04.2020 - Vyhlásený konkurz
28.07.2020 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 03.04.2020
do 20.04.2020
Navrhovatelia:
Šagátová Veronika, 446, 97221 Nitrianske Sučany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie