Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/196/2020

(FO) Solčanová Katarína (20.03.1976)

1. mája 370/14 , 97613 Slovenská Ľupča

Spisová značka, typ konania:
5OdK/196/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
11.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.04.2020 - Vyhlásený konkurz
11.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Solčanová Katarína, 1. mája 370/14 , 97613 Slovenská Ľupča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--