Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/202/2020

(FO) Hrnčiarik Michal (01.09.1984)

Varguľa 534, 97656 Pohronská Polhora

Spisová značka, typ konania:
5OdK/202/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 03.04.2020
Stav konania:
03.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hrnčiarik Michal, Varguľa 534, 97656 Pohronská Polhora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--