Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/42/2020

(FO) Mikuš Ľubomír (26.02.1959)

Poprad , 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/42/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikuš Ľubomír, , 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--