Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/43/2020

(FO) Kalejová Darina (21.10.1965)

Jakubovanská 498/2 , 08301 Sabinov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/43/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kalejová Darina, Jakubovanská 498/2 , 08301 Sabinov, Slovensko
Lehoty:
27.04.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.06.2020 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
09.06.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--