Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/148/2020

(FO) Lacková Nataša (17.12.1964)

Jesenského 6/2 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/148/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
17.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.04.2020 - Vyhlásený konkurz
17.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lacková Nataša, Jesenského 6/2 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie