Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/211/2020

(FO) Balážová Júlia (05.03.1991)

Továrenská 209, 97631 Vlkanová

Spisová značka, typ konania:
4OdK/211/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 08.04.2020
Stav konania:
12.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.04.2020 - Vyhlásený konkurz
12.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Júlia, Továrenská 209, 97631 Vlkanová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--