(PO) MANDERER Slovakia s. r. o., IČO 35924063

Páričkova 18, 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/33/2009, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Edita Sahánková
Správca:
Stav konania:
31.12.2009 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.10.2009 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.12.2009 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
MANDERER Slovakia s. r. o., IČO 35924063, Páričkova 18, 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--