Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/223/2020

(FO) Benčičová Dana (30.10.1990)

Bojnická 6959, 83104 Bratislava-Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/223/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.02.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.09.2020
do 15.02.2023
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie