Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/229/2020

(FO) Zeman Pavel (26.11.1969)

Medveďovej 1575, 85105 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/229/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
29.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zeman Pavel, Medveďovej 1575, 85105 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie