Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/229/2020

(FO) Harvanová Simona (05.04.1995)

Paseka 1 , 97667 Závadka nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/229/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31338976, ul. 29. augusta 1/A , 81480 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--