(PO) Technické Služby - Čistenie, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31362061

Svätoplukova 31, 82108 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/21/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
03.08.2010 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.04.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.08.2010 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.06.2010
do 19.10.2010
Navrhovatelia:
Technické Služby - Čistenie, spol. s r.o. v konkurze, IČO 31362061, Svätoplukova 31, 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--