Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/166/2020

(FO) Bronišová Tatiana (17.08.1974)

A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Spisová značka, typ konania:
40OdK/166/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 10.04.2020
Stav konania:
04.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
04.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bronišová Tatiana, A. Hlinku 1480/27 , 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie