Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/167/2020

(FO) Budiač Lukáš (25.03.1988)

Mikušovce 289, 01857 Mikušovce

Spisová značka, typ konania:
40OdK/167/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
06.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
06.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Budiač Lukáš, 289, 01857 Mikušovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie