Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/170/2020

(FO) Bielik Vladimír (24.07.1954)

Kubranská 155, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/170/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bielik Vladimír, Kubranská 155, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie