Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/182/2020

(FO) Dudič Marián (29.07.1976)

Podskalka 5208, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2OdK/182/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 23.12.2022
Stav konania:
23.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dudič Marián, Podskalka 5208, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie