(PO) Telemont, a. s., IČO 35824620

Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 , 82009 Bratislava 29

Spisová značka, typ konania:
4K/36/2010, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.06.2010 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Telemont, a. s., IČO 35824620, Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88 , 82009 Bratislava 29, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--