Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/239/2020

(FO) Boďová Diana (31.03.1994)

Sielnica 314, 96231 Sielnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/239/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.04.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boďová Diana, 314, 96231 Sielnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--