Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/136/2020

(FO) Vidličková Viera (20.11.1963)

Kecerovské Kostoľany 27 , 04447 Kecerovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/136/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
09.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.04.2020 - Vyhlásený konkurz
09.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vidličková Viera, Kecerovské Kostoľany 27 , 04447 Kecerovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie